EXPOSICIÓN NO CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Proxecto CIMM Cabanas. Anualidade 2022

Os contidos de textos e fotografías foron elaborados partindo de tres ideas principais:

1. A conservación e transformación da paisaxe de Cabanas.

2. O marisqueo no mar de Cabanas

3. Cabanas entre o río e o mar