Apertura do CIMM de Cabanas

O Centro de Interpretación do Medio Mariño (CIMM) do Concello de Cabanas conta foi beneficiario do programa FO216 da Deputación da Coruña de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos durante o ano 2022. Con esta axuda, o Concello de Cabanas contratou o persoal técnico que está a atender os visitantes que se achegan a coñecer o CIMM.